top of page
tools-1083796__480.jpg

Diensten en activiteiten

Visieontwikkeling

visieontwikkeling.png

Als (startend) leidinggevende word je vaak in de organisatie in positie gebracht, maar niet begeleid in je ontwikkeling. Door middel van visieontwikkeling krijgt de (nieuwe) leidinggevende zicht op eigen zijn en handelen en het effect dat daarmee gegenereerd wordt.

In de begeleiding lopen de mensen van Context met de leidinggevende mee en geven (directe) feedback op het handelen van de leidinggevende: Wat doet de leidinggevende? Welk effect heeft dit? Wat doet dit met de teamleden? Wat is het effect op de resultaten? Hoe maak je dat inzichtelijk en meetbaar? Welke doelen wil je hier aan stellen, persoonlijk / je werkgever? 
Door direct feedback te krijgen kun je als (startend) leidinggevende in een veilige omgeving verschillende leidinggevende stijlen toepassen en ervaren om zo zicht te krijgen op je persoonlijke voorkeur en visie op leiderschap.

Coaching

coaching.png

Individuele coaching 'on the job' of groepscoaching door middel van begeleide intervisie.

Uit onderzoek is gebleken dat veel nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden niet of nauwelijks worden toegepast in de werksituatie door gebrek aan feedback op het nieuwe handelen. Wij borgen trainingen en opleidingen door vanuit het geleerde 'on the job' te coachen op de aangeleerde kennis en vaardigheden.

Coaching bij Context Onderwijs start bij een verkennend gesprek waarbij de coachee (en eventueel zijn/haar leidinggevende) met de coach op zoek gaat naar de ontwikkelbehoefte.
Na dit verkennend gesprek volgt een diepte-interview om de ontwikkelvraag zo scherp mogelijk te krijgen. Bij de ontwikkelvraag van de coachee wordt altijd de context meegenomen. Hierdoor ontstaat een symbiose tussen de ontwikkeling van de coachee én de omgeving waarin hij/zij werkt en zich ontwikkelt.

Training

training.png

Een wijs persoon heeft ooit gezegd dat het plafond van de leidinggevende ook het plafond is van de organisatie waar hij/zij leiding aan geeft. Met het trainen van een heel of deelteam (bijvoorbeeld in Contiuous Improvement), nemen wij niet alleen de leidinggevende mee in zijn/haar ontwikkeling, maar kijken we ook naar de omgeving waar de leidinggevende zich in bevindt. Door deze systeem-aanpak, is ontwikkeling zichtbaar in de gehele omgeving. 

Middelen

Starlings in air_edited.jpg

1

Enneagrammen

Door middel van een enneagrammenanalyse meer zicht krijgen op jezelf en op de ander.

In teams heel bruikbaar door het teamenneagram.

Zicht op jezelf en de ander.

2

Kleuren

Door middel van een kleurenanalyse zicht krijgen op de dynamiek in je organisatie. Wat is de herkenbare 'kleur' die voor medewerkers én klanten/stakeholders zichtbaar is?

Geeft kleur en richting.

3

Continu Verbeteren

Door middel van het werken met de tools uit Continu Verbeteren (Lean), wordt er pragmatisch en concreet gewerkt aan doelen in de organisatie. Zo wordt missie strategie.

bottom of page